tłumaczenia uwierzytelnione z i na język francuski

Tłumaczenia uwierzytelnione

Jestem tłumaczem przysięgłym od 2003 r. (nr wpisu na liście Ministra Sprawiedliwości: TP/931/06). Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione, oferuję również poświadczanie tłumaczeń.

Tłumaczenia uwierzytelnione, poświadczone (zwane potocznie ‘przysięgłymi’) to odmiana tłumaczeń pisemnych sporządzanych przez tłumacza przysięgłego zgodnie z zapisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Ich specyfika polega na tym, że tłumacz nie tylko przekłada tekst dokumentu, ale także opisuje wszystkie istotne elementy, które się na nim znajdują, np. wszystkie pieczęcie, podpisy, naniesione ręcznie poprawki, itp., a każda strona tłumaczenia opatrzona jest pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Na warsztat tłumacza przysięgłego trafiają najczęściej takie dokumenty jak akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne i dyplomy, świadectwa pracy, pełnomocnictwa, umowy, akty notarialne, pisma sądowe, itp.

Za Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego przyjmuje się w tłumaczeniach uwierzytelnionych jako jednostkę rozliczeniową 1 stronę obliczeniową 1125 znaków ze spacjami.

Uwaga: Stawki przewidziane w powyższym Rozporządzeniu znajdują zastosowanie tylko w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie tzw. organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji publicznej. W przypadku pozostałych Klientów, wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustalane są indywidualnie, w oparciu o poniższe stawki.

CENNIK PODSTAWOWY - Tłumaczenie pisemne uwierzytelnione (‘przysięgłe’)

  • na język polski - 32 zł/stronę
  • na język francuski - 37 zł/stronę
Powyższe ceny są cenami brutto; nie jestem płatnikiem podatku VAT
Jedna strona dla tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków ze spacjami.