tłumaczenia ustne z i na język francuski

Tłumaczenia ustne

Oferuję wysokiej jakości tłumaczenia ustne, wykonywane techniką konsekutywną i ‘a vista’.

Wykonuję tłumaczenia konsekutywne, tzn. takie, w których mówca robi przerwę po dłuższych fragmentach wypowiedzi, aby dać tłumaczowi czas na odtworzenie jego słów w języku docelowym. Technika ta jest wykorzystywana podczas konferencji, szkoleń, prezentacji, różnorakich zebrań.

Tłumaczenia ustne wchodzą również w zakres czynności tłumacza przysięgłego. Dotyczą wszelkich sytuacji, gdzie cudzoziemiec staje przed urzędnikiem państwowym i musi być zapewniona komunikacja, np. w sądach, urzędach stanu cywilnego, kancelariach notarialnych, na policji. W kancelariach notarialnych tłumacz przysięgły często wykonuje tłumaczenie ‘a vista’, tzn. czyta tekst w języku źródłowym i na bieżąco tłumaczy go ustnie.

Czas pracy tłumacza ustnego liczony jest od godziny na którą został zamówiony. Wszelkie przerwy dla uczestników spotkania są wliczane w czas pracy tłumacza.

CENNIK PODSTAWOWY - Tłumaczenie ustne

  • od 400 zł za blok 4-godzinny.
  • od 100 zł za godzinę tłumaczenia poświadczonego.
Powyższe ceny są cenami brutto; nie jestem płatnikiem podatku VAT